WEDSTRIJDREGLEMENT SURVIVALRUN VLAARDINGEN

Zorg dat je voor de start de laatste versie van het wedstrijdreglement hebt gelezen.

Versie 2019.1Algemeen
 • Deelname aan de SurvivalRun gebeurt op eigen risico
 • Door ondertekening van het inschrijf formulier heeft de deelnemer aan dit evenement, de organisatie en haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel gevrijwaard die ontstaat bij deelname.
 • De organisatie draagt tijdens de Run zorg voor de eerste medische verzorging van kwetsuren van de lopers, indien daarna medische verzorging door andere instantie’s(ziekenhuizen) noodzakelijk blijkt, zullen de betrokkenen door de organisatie begeleid worden.
 • Indien men vanuit een koppel verzorging wenst dan dient dit gemeld te worden bij de dichtstbijzijnde bemande controle post, van hieruit zal ten spoedigste mensen met een EHBO-opleiding ter plaatse komen.
 • Protesten naar aanleiding van het in strijd handelen met het wedstrijdreglement door een andere deelnemer, ander koppel/team, dienen te worden kenbaar gemaakt bij een lid van de organisatie (wedstrijdcommissaris).
 • Tot een half uur na binnenkomst van een deelnemer/koppel, kan door de deelnemer/dat koppel protest worden ingediend bij de wedstrijdleiding.
 • De beslissing van de wedstrijdleiding is, na de betrokken partijen te hebben gehoord, bindend en er kan geen verweer tegen worden gevoerd.
 • Na afloop zal door de wedstrijdleiding een bindende beslissing worden genomen m.b.t. deze mededelingen.
 • De officiële einduitslag zal door de wedstrijdleiding binnen een uur na afloop van de wedstrijd bekend worden gemaakt.
 • Deelname alleen mogelijk voor individuele lopers (12km), koppels en teams (4 personen).
 • Deelname alleen mogelijk vanaf 18 jaar en ouder.

Route
 • De route word aangegeven middels; Rood/Wit lint.
 • Indien geen richting “aangegeven” = weg vervolgen!
 • Op enkele plaatsen kruist de route van deze SurvivalRun de openbare weg.
 • Deze plaatsen zijn bemand door verkeersregelaars.
 • Deelnemers aan de Run dienen de aanwijzingen van deze verkeersregelaars strikt op te volgen.
 • Deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.

Opdrachten/Hindernissen
 • In de route zijn een 20 cq 35 tal opdrachten/hindernissen opgenomen.
 • Het is toegestaan elkaar bij het uitvoeren v/d opdracht cq. nemen v/d hindernis te helpen. Wedstrijdlopers alleen vanuit de hindernis en recreanten ook vanaf de grond.
 • Indien de opdracht/hindernis niet correct of niet wordt uitgevoerd dient men het polsbandje in te leveren bij de post-bemanning. De beslissing van de post-bemanning is hierin bindend.
 • Bij afwijken van het parcours en/of doorlopen bij een hindernis wordt 2 uur straftijd bijgeteld.
 • Men dient snellere deelnemers/koppels voor te laten gaan.
 • Bij het voortijdig verlaten van de wedstrijd, de organisatie hiervan op de hoogte brengen.

Wij wensen jullie een sportieve RUN toe en verlies vooral je eigen veiligheid en dat van een ander niet uit het oog!